Google Maps

Google Maps

Infopunt Transvaal

Steijnlaan 182
2571 SB Den Haag

Telefoon (070)346 34 52
Fax (070)345 80 68

info@transvaal.nu

Openingstijden
Het Infopunt is geopend:
woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00

Zorg

Transvaal is er voor iedereen: jong en oud, met of zonder handicap, gezond of ziek. Daarom is er in Transvaal veel aandacht voor voldoende zorg.

Woonzorgzone

Stichting Woonzorgzone Transvaal zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk. Woonzorgzone is een samenwerkingsverband tussen onder andere woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en enkele zorginstellingen in Transvaal. Adres: Kettingstraat 2, telefoonummer: (070)424 80 00.


Zorgcentrum Transvaal

Zorgcentrum Transvaal biedt zorg aan alle wijkbewoners die daar behoefte aan hebben. Het zorgcentrum is multicultureel en bereidt bijvoorbeeld dagelijks halal maaltijden. Ouderen in de wijk kunnen via het zorgcentrum gebruikmaken van Tafeltje Dekje. Neem voor meer informatie contact op met het Zorgcentrum Transvaal via telefoonnummer (070) 346 97 36. Bezoekadres: Natalstraat 10 in Den Haag.

www.wzh.nl/transvaal

 

Kessler Stichting

De Kessler Stichting vangt dak- en thuislozen op en biedt zo nodig begeleiding of zorg. De stichting biedt onder andere crisishulp en nachtopvang, maar helpt daklozen ook om weer zelfstandig te wonen. Adres: De La Reyweg 522, 2571 GN Den Haag, telefoon (070) 318 16 72.

www.kesslerstichting.nl

 

Zorgadressen

In Transvaal kun je terecht bij verschillende huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. We hebben alle zorgadressen op een rij gezet. meer >