Google Maps

Google Maps

Infopunt Transvaal

Steijnlaan 182
2571 SB Den Haag

Telefoon (070)346 34 52
Fax (070)345 80 68

info@transvaal.nu

Openingstijden
Het Infopunt is geopend:
woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00

Leren

In Transvaal zijn acht scholen voor het basisonderwijs. Er is dus eigenlijk altijd wel een school om de hoek! De allerjongsten kunnen terecht op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de wijk.

Voorscholen

Samen met de peuterspeelzalen in de wijk organiseren de basisscholen voorscholen. Zo wordt het onderwijs op de peuterschool en de basisschool beter op elkaar afgestemd. En kunnen peuters alvast wennen aan de basisschool.

 

Voortgezet onderwijs in Transvaal

In Transvaal zijn alleen speciale scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen geven les aan jongeren uit heel Den Haag met een specifieke behoefte. Jongeren uit Transvaal gaan vaak naar middelbare scholen in omliggende wijken, zoals de Schilderswijk. 

Kijk voor meer informatie over onderwijs in Den Haag op:
www.haagsonderwijsportaal.nl

 

Kinderdagverblijven in Transvaal

Kinderopvang Winnie
Pretoriusstraat 154
2571 VJ Den Haag

 

Kinderverblijf De Regenboog
Majubastraat 2K
2572 NW Den Haag

 

Amina
De la Reyweg 212
2571 GH Den Haag

 

 

Basisscholen in Transvaal

Comeniusschool
Kempstraat 126
2572 GK Den Haag

 

De La Reyschool
De La Reyweg 212
2571 GH Den Haag

 

Algemene Hindoe basisschool
Veluweplein 1
2571 GA Den Haag

 

Basisschool Onze Wereld
Brandtstraat 87
2572 CC Den Haag

 

OBS De Spingbok / Tweezaamschool
Wolmaransstraat 100
2572 EM Den Haag /

Pretoriusstraat 123
2571 VD Den Haag

 

Yunus Emre basisschool
Mandelaplein 2
2572 HT Den Haag

 

Paul Krugerschool
Fischerstraat 133
2572 PV Den Haag

 

Openbare basisschool Het Galjoen
Anna Blamanplein 15
2525 ZV Den Haag

 

Speciaal onderwijs in Transvaal

SVO De Einder
Het voortgezet onderwijs op De Einder richt zich op jongeren met een leerachterstand en/of een sociale achterstand. De jongeren krijgen een praktijkgerichte opleiding in combinatie met kennis- en creatieve vakken.

 

Spionkopstraat 9
2572 NK Den Haag
www.de-einder.nl
Telefoon: (070) 445 16 16

 

Koetsveldschool
De Koetsveldschool is een school voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). De school bestaat uit een afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en een afdeling voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

 

Vrijstaathof 50
2572 HB Den Haag
www.koetsveldschool.nl
Telefoon: (070) 380 51 39

 

Transvaalcollege J.C. Pleysierschool
De J.C. Pleysierschool is een organisatie voor voortgezet special onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK). De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

 

Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
www.pleysierschool.nl
Telefoon: (070) 850 55 00